Algebehandling

Mos og alger nedbryder tag, facader, flisebelægninger mm. Det er med til at holde på fugt, som giver frostsprængninger og afskallinger.

Byen´s Rengøring kan hjælpe Dem hvis De har problemer med mos, sortskimmel og alger. Vi kommer alger og mikroorganismer til livs med en ISO A-Clean behandling.

Vi tilbyder derfor algebehandling af

 • Tage (inkl. stråtag)
 • Terrasser
 • Indkørsler
 • Flisebelægning
 • Facader, murværk og sokler
 • Ovenlysvinduer og solcelleanlæg

Derfor bør De blive kvit med alger og mos på taget

 • Taget bliver stort set som nyt at se på.
 • Tagets tæthed og levetid forlænges.
 • Miljøet skånes, når byggematerialerne vedligeholdes i stedet for at blive skiftet ud.
 • Det er god økonomi at forbygge de skader alger og andre mikroorganismer giver taget.
 • Undgå råd og svamp – i værste fald skimmelsvamp! Når algerne ikke fjernes, borer de deres rødder sig ned i taget og holder på fugten, så taget ikke når at tørre helt i løbet af sommeren. Ved frost om vinteren, udvider rødderne sig så byggematerialerne får afskalninger og revner hvor fugten kommer ind.

Der anvendes udelukkende miljøvenlige algemidler, som er biologisk nedbrudt efter 48 timer og der ydes virkningsgaranti på behandlingen.
Algebehandling af huse op til 4 meter til tagrenden foretages fra jorden i tørt og forholdsvis roligt vejr. Taget sprøjtes med et miljøvenligt algemiddel som allerede har sin virkning efter 30 minutter, hvorefter de organiske alger starter forrådnelsesprocessen. Efter få dage vil de første resultater kunne ses. Selve behandlingen virker op til 10 – 12 måneder.

Flisrens med korrekt metode

Mange tror at man ødelægger overfladen på fliserne med en højtryksrenser. Dette er korrekt hvis man bruger en hobbyrenser fra det lokale byggemarked.

Man skal bruge en professionel hedtvandsrenser og bruge det rigtige tryk og den rigtige dyse. Byen´s Rengøring har en speciel fladstråledyse som fordeler de kun 110 bars tryk og 17 liter vand i minuttet. Ved denne metode skåner man overfladen.
Efter sådan en rensning ser fliserne pæne og rene ud, men kun i meget kort tid.

Højtryksrenseren kan ikke kan komme dybt nok ned i flisens overflade, til at den fjerner de rødder som algerne har groet på. Hvis man gerne vil beholde det fine resultat i flere år, tilråder Byen´s Rengøring at få sprøjtet algedræber på efter behandlingen og herefter 1 gang årligt.

Har De nogen spørgsmål eller ønsker De et uforpligtigende tilbud er De velkommen til at kontakte os på tlf.: 98 52 45 54

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os